Jak zmienić pozycję, wielkości czcionki, kolor napisów?
Aby zmienić ustawienia napisów należy nacisnąć SETUP na pilocie i przejść do menu "Strona ustawień napisów DivX".

W podmenu "Kolor napisów" można ustawić kolor tła, poziom przeźroczystości tego tła, kolor konturów czcionki oraz kolor czcionki.

Opcja "Czcionka napisów" służy do wyboru wielkości czcionki.
"Pozycja pozioma" służy do wybrania wyrównywania napisów w poziomie.
"Pozycja pionowa" służy do wybrania wyrównywania napisów w ramce napisów (patrz dalszy opis) w pionie.

Przesuwanie napisów w pionie w trakcie oglądania filmu:
Nacisnij przycisk ANGLE na pilocie. Pojawi się ramka, która oznaczająca obszar, w którym będą się pojawiać napisy. Za pomocą przycisków kierunkowych pilota można zmienić jej położenie. Przycisk OK pilota służy do zapisania obecnie ustawionej pozycji.